Přejít na menu
Přeskočit na navigaci

Pravidla hry

- Abandonis probíhá od 16. února do 14. června 2015 na webu www.abandonis.dlouhodobka.cz.
- Účastníci soutěže jsou jednotlivci do 18 let, kluby se účastní jako soubor jednotlivců (přičemž to pro ně v herním systému bude znamenat nemalé výhody).
- Každý hráč získá po přihlášení do hry (na webu hry a splnění prvního úkolu) přístup k mapě, po které se bude samostatně pohybovat za body získané během dlouhodobé hry.
- Body je možné získat především plněním úkolů, které budou v etapách vycházet na webu hry a v Klubovním hlasateli.
- Cílem hry každého hráče je co nejdříve doputovat do města Abandonis a zachránit si tak holý život.
- Během cesty se hráči mohou na mapě potkat a po vlastní domluvě postupovat nadále společně.
- Kluby mohou plnit úkoly společně a posílat také společná hlášení (respektive každý člen zpracuje své hlášení, ale odeslat to klub může najednou).
- Každému hráči bude po registraci do hry přidělena náhodná pozice na mapě, odkud vyrazí na své putování. Prošlá pole (a nejbližší okolní políčka) se hráči již navždy odkryjí.
- Pohyb po mapě hlásí každý hráč na email abandonis@dlouhodobka.cz ve tvaru po sobě následujících pohybů (např. nahoru, nahoru, doprava, dolů atd.).
- V mapě je možné kromě ostatních hráčů narazit také na další nezvyklá políčka, která mohou hráči zjednodušit nebo znesnadnit postup dále.
- Průběžné pořadí hry je určeno aktuální vzdáleností hráčů od cílového pole, tedy od města Abandonis, jehož polohu nikdo nezná.
- Vítězem hry se stane hráč, který jako první vstoupí do města Abandonis nebo hráč, který k němu bude v okamžiku ukončení hry nejblíže.
- Pokud do cíle dorazí v jeden okamžik skupina hráčů, kteří postupovali společně, bude pro účely vyhodnocení a ocenění brána jako jeden hráč.
- Hlavní ceny pro vítěze jsou účast na letním táboře Abandonis zdarma, sportovní vybavení a další (bude v průběhu hry upřesněno v sekci Ceny pro vítěze).

V případě dotazů je zde email abandonis@dlouhodobka.cz či telefon 605 385 250, kam se můžete obracet. K tomuto účelu slouží také sekce Diskuze.
Papírová hlášení o splněných úkolech posílejte na adresu redakce: SPJF, P. O. Box 245, 658 45 Brno.

Postup po mapě

Všichni, od kterých jsme již obdrželi papírovou přihlášku do hry, mohou v sekci Hrát vidět svou mapu hry. Respektive výsek, obsahující aktuální pozici a nejbližší okolí, zbytek je pro vás aktuálně neviditelný. S každým dalším pohybem se váš výsek bude zvětšovat.

Na úvod to nejdůležitější - co můžete v mapě spatřit. Pohybovat se můžete po čtyřech možných typech krajiny - nížina, vysočina, hory a velehory. Ty jsou odlišeny barevně - nížiny zeleně, vysočiny žlutě až světle hnědě, hory hnědě a velehory tmavě hnědě až černě. Dále můžete narazit na řeku či jezero (modře), cestu (černá čára) a pěšinu (černá slabá přerušovaná čára). Výraznými prvky v krajině jsou dále města (rozléhající se přes dvě pole mapy) a menší vesnice (přes jedno pole mapy). Pokud při své cestě do nějakého města či vesnice dojdete, bude to pro vás jedině dobře!

Zde můžete vidět ukázku z mapy:

Ukázka mapy

Pohyb po mapě je zpoplatněn podle následující tabulky:

Cena za pohyb po mapě

Je tedy jasné, že nejlevnější je pohyb v nížinách a současně po cestě. Naopak pokud se pohybujete ve velehorách mimo cesty a pšiny, bude vás jedno pole stát 12 bodů. Pokud budete potřebovat překročit řeku z jednoho břehu na druhý, bude vás to stát jednorázový poplatek 10 bodů.

Polohu ostatních hráčů ve hře, města Abandonis, jiných měst ani ničeho jiného neznáte. V průběhu hry ale můžete svým pozorováním lecos odvodit a měnící se pořadí hry vám také může pomoci (pořadí se seřazuje podle vzdálenosti k Abandonisu). Svůj postup posílejte na email abandonis@dlouhodobka.cz. Pokud ve svém výčtu narazíte na pole, které je něčím významné, váš postup tam zastavíme a dáme vám vědět, abyste se mohli rozhodnout, co chcete dělat dál.